Lampiran: Surat Keputusan Ketua STAI-PIQ Sumatera Barat Nomor: PTAIS.8/KPW.VI-SB/PP/351/2022 Tentang Penetapan Kelulusan Peserta Ujian Penerimaan Mahasi…

Read more